k.ú.: 740306 - Rodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570877 - Smiřice NUTS5 CZ0521570877
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 438 3525023
zahrada 113 77279
ovoc. sad 3 2558
travní p. 102 302152
lesní poz 28 95337
vodní pl. nádrž umělá 1 147
vodní pl. tok přirozený 25 21357
vodní pl. tok umělý 30 8377
vodní pl. zamokřená pl. 7 5126
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 2 868
zast. pl. 148 61444
ostat.pl. dráha 3 8609
ostat.pl. jiná plocha 52 131058
ostat.pl. manipulační pl. 16 45927
ostat.pl. neplodná půda 49 34703
ostat.pl. ostat.komunikace 53 47006
ostat.pl. pohřeb. 1 795
ostat.pl. silnice 41 75303
ostat.pl. zeleň 26 43985
Celkem KN 1139 4487062
Par. DKM 1139 4487062
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
s roz.jed 4
Celkem BUD 142
byt.z. byt 4
obč.z. byt 54
obč.z. rozest. 15
Celkem JED 73
LV 275
spoluvlastník 589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2008
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.12.2008
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 20:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.