k.ú.: 740446 - Rohovládova Bělá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575551 - Rohovládova Bělá NUTS5 CZ0532575551
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 2926826
zahrada 223 142615
ovoc. sad 3 7613
travní p. 64 320530
lesní poz 21 654221
vodní pl. nádrž přírodní 1 625
vodní pl. nádrž umělá 1 3462
vodní pl. tok přirozený 8 17618
vodní pl. tok umělý 2 700
zast. pl. zbořeniště 4 755
zast. pl. 258 93432
ostat.pl. jiná plocha 83 28898
ostat.pl. manipulační pl. 9 3138
ostat.pl. neplodná půda 12 3345
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 6896
ostat.pl. ostat.komunikace 179 154080
ostat.pl. pohřeb. 2 5863
ostat.pl. silnice 15 34713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15708
ostat.pl. zeleň 10 10749
Celkem KN 1243 4431787
Par. DKM 344 3932388
Par. KMD 899 499399
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 75
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 253
byt.z. byt 31
Celkem JED 31
LV 372
spoluvlastník 523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
DKM-KPÚ 1:1000 26.03.2013
S-SK GS 1:2880 1839 17.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 08:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.