k.ú.: 740691 - Rokycany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559717 - Rokycany NUTS5 CZ0326559717
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1300 5982796
zahrada 2427 1531257
ovoc. sad 6 33039
travní p. 695 2014239
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz les(ne hospodář) 1 15188
lesní poz školka 1 18960
lesní poz 81 11205490
vodní pl. nádrž umělá 101 513676
vodní pl. rybník 3 15416
vodní pl. tok přirozený 129 200144
vodní pl. tok umělý 81 21126
vodní pl. zamokřená pl. 2 719
zast. pl. společný dvůr 3 1591
zast. pl. zbořeniště 14 4497
zast. pl. 5158 1167924
ostat.pl. dráha 62 248946
ostat.pl. dálnice 61 286254
ostat.pl. jiná plocha 725 1608529
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 98
ostat.pl. manipulační pl. 238 485667
ostat.pl. neplodná půda 213 286464
ostat.pl. ost.dopravní pl. 22 102199
ostat.pl. ostat.komunikace 942 1264125
ostat.pl. pohřeb. 5 30141
ostat.pl. silnice 114 451801
ostat.pl. skládka 6 136681
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 153036
ostat.pl. zeleň 150 432633
Celkem KN 12586 28212675
Par. DKM 12586 28212675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 24
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 193
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 83
č.p. obchod 18
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 94
č.p. rod.dům 1850
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 22
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 368
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 1483
bez čp/če jiná st. 512
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 34
bez čp/če rod.dům 20
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 93
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 61
bez čp/če zem.stav 44
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 15
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 4994
byt.z. byt 2354
byt.z. garáž 39
byt.z. j.nebyt 26
obč.z. byt 119
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 5
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.byt 1
obč.z. sk.neb 3
Celkem JED 2562
LV 6343
spoluvlastník 10199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2005
ZMVM 1:1000 24.02.1983 21.12.2005 DKM na intravilán zplatněn dne 4.1.2005
S-SK GD 1:1000 1927 24.02.1983
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1926


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 05:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.