k.ú.: 740900 - Dolní Rokytnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577456 - Rokytnice nad Jizerou NUTS5 CZ0514577456
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51042 - Rokytnice nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 291265
zahrada 165 108405
ovoc. sad 2 5729
travní p. mez, stráň 1 68
travní p. 1719 4105654
lesní poz les(ne hospodář) 371 3704733
lesní poz 521 1638540
vodní pl. nádrž umělá 2 1055
vodní pl. tok přirozený 13 236837
vodní pl. tok umělý 2 750
zast. pl. společný dvůr 8 1234
zast. pl. zbořeniště 54 7051
zast. pl. 899 170394
ostat.pl. dráha 1 24483
ostat.pl. jiná plocha 92 24715
ostat.pl. manipulační pl. 78 80540
ostat.pl. neplodná půda 361 138449
ostat.pl. ostat.komunikace 384 229194
ostat.pl. pohřeb. 1 14154
ostat.pl. silnice 36 119032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 24995
ostat.pl. zeleň 19 19505
Celkem KN 4820 10946782
Par. DKM 4820 10946782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 116
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 361
č.p. rod.rekr 35
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 12
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 111
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 4
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 848
byt.z. byt 55
byt.z. dílna 4
byt.z. j.nebyt 13
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 13
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 46
Celkem JED 140
LV 926
spoluvlastník 1354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2008 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 31.12.1983 28.11.2008 Od -ověř TO. Původ mapy THM fotogramm. s doměřením klasicky s doloženým předpisem kresby a seznamem souřadnic.
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1983 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 21:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.