k.ú.: 741001 - Dolní Rokytnice v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576701 - Rokytnice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576701
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 101896
zahrada 62 81006
travní p. mez, stráň 9 8645
travní p. plantáž dřevin 1 6517
travní p. 104 1707869
lesní poz les(ne hospodář) 8 125146
lesní poz 95 856724
vodní pl. nádrž přírodní 1 816
vodní pl. tok přirozený 9 24403
zast. pl. 98 45596
ostat.pl. jiná plocha 25 47156
ostat.pl. manipulační pl. 10 18142
ostat.pl. ostat.komunikace 51 69792
ostat.pl. silnice 3 17048
Celkem KN 480 3110756
Par. DKM 480 3110756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 27
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 96
LV 118
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1999 přepracování na DKM
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.07.1987
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 23:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.