k.ú.: 741086 - Rokytno na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1295383
zahrada 96 45971
travní p. 136 1138574
lesní poz ostat.komunikace 4 10662
lesní poz 87 3183739
vodní pl. nádrž umělá 3 419
vodní pl. rybník 5 5414
vodní pl. tok přirozený 1 3231
vodní pl. tok umělý 2 2757
zast. pl. zbořeniště 2 198
zast. pl. 176 50379
ostat.pl. jiná plocha 156 115735
ostat.pl. manipulační pl. 11 15140
ostat.pl. neplodná půda 34 12764
ostat.pl. ostat.komunikace 128 105452
ostat.pl. silnice 1 35134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3136
Celkem KN 1002 6024088
Par. DKM 1002 6024088
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 174
LV 199
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.03.2005
ZMVM 1:1000 01.09.1989 09.03.2005
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 06:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.