k.ú.: 741205 - Rosice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 674539
zahrada školka 1 1750
zahrada 742 364774
ovoc. sad 6 12412
travní p. 44 54704
lesní poz les s budovou 5 64
lesní poz 128 604816
vodní pl. nádrž umělá 7 16675
vodní pl. tok přirozený 84 271507
vodní pl. tok umělý 2 235
vodní pl. zamokřená pl. 15 21586
zast. pl. společný dvůr 9 1282
zast. pl. zbořeniště 5 537
zast. pl. 1520 414091
ostat.pl. dráha 32 95163
ostat.pl. jiná plocha 373 876248
ostat.pl. manipulační pl. 93 237837
ostat.pl. neplodná půda 35 98806
ostat.pl. ostat.komunikace 338 230329
ostat.pl. pohřeb. 1 3730
ostat.pl. silnice 69 65230
ostat.pl. skládka 1 225816
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 51658
ostat.pl. zeleň 62 47502
Celkem KN 3830 4371291
Par. DKM 3830 4371291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 488
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 217
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 75
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 374
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 57
bez čp/če rod.rekr 23
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
Celkem BUD 1480
byt.z. byt 90
byt.z. garáž 55
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 16
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 170
LV 1441
spoluvlastník 2186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.01.1996
Ins. A 1:1000 31.12.1943 29.01.1996
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1943


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.