k.ú.: 741353 - Rosička u Deštné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 560995 - Rosička NUTS5 CZ0313560995
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 1867138
zahrada 53 45994
travní p. 400 787492
lesní poz 192 929516
vodní pl. nádrž přírodní 1 245
vodní pl. nádrž umělá 9 12543
vodní pl. rybník 4 16714
vodní pl. tok přirozený 7 9421
vodní pl. tok umělý 99 16326
vodní pl. zamokřená pl. 2 4927
zast. pl. zbořeniště 4 167
zast. pl. 77 40903
ostat.pl. jiná plocha 62 56618
ostat.pl. manipulační pl. 31 23483
ostat.pl. neplodná půda 23 16498
ostat.pl. ostat.komunikace 85 95100
ostat.pl. silnice 2 16771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3106
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2660
ostat.pl. zeleň 3 92
Celkem KN 1447 3945714
Par. KMD 1447 3945714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 74
LV 113
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1829 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 15:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.