k.ú.: 741469 - Roškopov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573507 - Stará Paka NUTS5 CZ0522573507
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 1097219
zahrada 114 84076
ovoc. sad 5 15168
travní p. 333 924462
lesní poz 141 1162938
vodní pl. tok přirozený 9 20049
zast. pl. společný dvůr 2 544
zast. pl. zbořeniště 7 1547
zast. pl. 159 53311
ostat.pl. dráha 6 95820
ostat.pl. jiná plocha 66 40542
ostat.pl. manipulační pl. 30 38353
ostat.pl. neplodná půda 62 34388
ostat.pl. ostat.komunikace 150 80907
ostat.pl. silnice 36 18530
ostat.pl. zeleň 1 871
Celkem KN 1353 3668725
Par. DKM 4 56357
Par. KMD 1349 3612368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 149
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 218
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2014
S-SK GS 1:2880 1842 26.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 09:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.