k.ú.: 741477 - Ústí u Staré Paky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573507 - Stará Paka NUTS5 CZ0522573507
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 441186
zahrada 58 29945
ovoc. sad 2 4319
travní p. 476 1185466
lesní poz 198 1015449
vodní pl. tok přirozený 39 33066
zast. pl. společný dvůr 4 1042
zast. pl. zbořeniště 3 685
zast. pl. 153 53999
ostat.pl. dráha 9 142962
ostat.pl. jiná plocha 57 30650
ostat.pl. manipulační pl. 3 2072
ostat.pl. neplodná půda 94 45651
ostat.pl. ostat.komunikace 125 75658
ostat.pl. pohřeb. 1 1944
ostat.pl. silnice 8 35496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4105
ostat.pl. zeleň 2 1030
Celkem KN 1296 3104725
Par. DKM 28 29816
Par. KMD 1268 3074909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 26
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 9
Celkem BUD 149
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 220
spoluvlastník 375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2016
KMD 1:1000 15.04.2014
S-SK GS 1:2880 1842 15.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 14:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.