k.ú.: 741876 - Šemíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591629 - Rouchovany NUTS5 CZ0634591629
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 2832650
zahrada mez, stráň 1 2810
zahrada 76 86417
ovoc. sad 1 2969
travní p. mez, stráň 4 4443
travní p. 84 333522
lesní poz les s budovou 1 63
lesní poz 69 5724350
vodní pl. nádrž umělá 2 5609
vodní pl. tok přirozený 5 46051
vodní pl. tok umělý 15 13099
vodní pl. zamokřená pl. 1 1526
zast. pl. zbořeniště 1 191
zast. pl. 101 56913
ostat.pl. jiná plocha 19 26352
ostat.pl. manipulační pl. 4 16892
ostat.pl. mez, stráň 3 3223
ostat.pl. neplodná půda 19 17432
ostat.pl. ostat.komunikace 70 189015
ostat.pl. silnice 2 25480
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20240
ostat.pl. zeleň 3 782
Celkem KN 756 9410029
Par. DKM 756 9410029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 63
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 102
LV 152
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2003
Ins. A 1:2000 29.04.1943 31.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1825 29.04.1943


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 06:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.