k.ú.: 741884 - Bolkov u Roupova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540463 - Bolkov NUTS5 CZ0324540463
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 888991
zahrada 92 46623
ovoc. sad 2 3252
travní p. 166 183812
lesní poz 33 606957
vodní pl. nádrž umělá 2 436
vodní pl. tok přirozený 22 2103
vodní pl. tok umělý 59 12707
zast. pl. společný dvůr 1 562
zast. pl. 65 27146
ostat.pl. jiná plocha 38 10136
ostat.pl. manipulační pl. 17 9445
ostat.pl. neplodná půda 1 284
ostat.pl. ostat.komunikace 17 16350
ostat.pl. silnice 12 14169
ostat.pl. zeleň 1 17
Celkem KN 692 1822990
Par. DKM 692 1822990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 64
LV 73
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1997
S-SK GS 1:2880 1837 01.07.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 04:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.