k.ú.: 741957 - Rouské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517615 - Rouské NUTS5 CZ0714517615
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1032 3596371
zahrada 145 144632
ovoc. sad 12 79519
travní p. 83 210360
lesní poz 81 959978
vodní pl. nádrž přírodní 2 188
vodní pl. rybník 6 14021
vodní pl. tok přirozený 6 5544
vodní pl. tok umělý 68 8897
vodní pl. zamokřená pl. 1 2513
zast. pl. zbořeniště 11 2961
zast. pl. 137 52928
ostat.pl. jiná plocha 124 79067
ostat.pl. manipulační pl. 1 2107
ostat.pl. neplodná půda 35 25522
ostat.pl. ostat.komunikace 62 70654
ostat.pl. silnice 123 51194
ostat.pl. zeleň 6 4234
Celkem KN 1935 5310690
Par. KMD 1935 5310690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 82
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 133
byt.z. byt 4
obč.z. sk.byt 2
Celkem JED 6
LV 249
spoluvlastník 418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2016
KM-D 1:2000 20.12.2000 30.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 02:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.