k.ú.: 742007 - Velké Tresné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587893 - Velké Tresné NUTS5 CZ0635587893
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 1496038
zahrada 85 49010
travní p. 316 544519
lesní poz 128 418825
vodní pl. nádrž umělá 2 790
vodní pl. tok přirozený 15 3453
zast. pl. zbořeniště 7 981
zast. pl. 115 33280
ostat.pl. jiná plocha 17 3988
ostat.pl. manipulační pl. 67 60489
ostat.pl. neplodná půda 111 52850
ostat.pl. ostat.komunikace 118 65500
ostat.pl. silnice 31 40014
ostat.pl. zeleň 3 198
Celkem KN 1314 2769935
Par. KMD 1314 2769935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.used 14
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 112
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 111
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 21.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 20:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.