k.ú.: 742023 - Roveň u Sobotky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573205 - Mladějov NUTS5 CZ0522573205
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 1356025
zahrada 106 85759
ovoc. sad 11 112203
travní p. mez, stráň 1 306
travní p. 131 343821
lesní poz les s budovou 9 405
lesní poz les(ne hospodář) 8 261894
lesní poz 88 158639
vodní pl. nádrž přírodní 1 921
vodní pl. rybník 2 9927
vodní pl. tok přirozený 25 19195
vodní pl. zamokřená pl. 1 216
zast. pl. společný dvůr 2 80
zast. pl. zbořeniště 3 425
zast. pl. 113 38936
ostat.pl. dráha 2 12588
ostat.pl. jiná plocha 14 3425
ostat.pl. manipulační pl. 12 13984
ostat.pl. neplodná půda 13 7550
ostat.pl. ostat.komunikace 87 92945
ostat.pl. silnice 4 17233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2970
ostat.pl. zeleň 4 11220
Celkem KN 765 2550667
Par. DKM 468 2353908
Par. KMD 297 196759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 22
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 118
LV 183
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 12.12.2020 1:1000 15.12.2020 *) Komplexní pozemková úprava
KMD 1:1000 01.12.2009
S-SK GS 1:2880 1842 01.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 03:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.