k.ú.: 742058 - Rovensko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540919 - Rovensko NUTS5 CZ0715540919
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1327 4697786
zahrada 281 217991
ovoc. sad 12 16833
travní p. 368 558862
lesní poz 340 1323454
vodní pl. nádrž přírodní 1 663
vodní pl. nádrž umělá 7 3840
vodní pl. rybník 2 3754
vodní pl. tok přirozený 45 44941
vodní pl. tok umělý 2 624
vodní pl. zamokřená pl. 1 536
zast. pl. společný dvůr 2 104
zast. pl. zbořeniště 7 3311
zast. pl. 396 137198
ostat.pl. jiná plocha 100 44613
ostat.pl. manipulační pl. 28 47659
ostat.pl. neplodná půda 323 104910
ostat.pl. ostat.komunikace 410 149987
ostat.pl. pohřeb. 1 1792
ostat.pl. silnice 8 56851
ostat.pl. skládka 2 1044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11846
ostat.pl. zeleň 12 1061
Celkem KN 3680 7429660
Par. KMD 3680 7429660
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 259
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 388
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 524
spoluvlastník 971

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1881 27.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.