k.ú.: 742082 - Rovensko pod Troskami - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577472 - Rovensko pod Troskami NUTS5 CZ0514577472
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 869 2670757
zahrada 616 396501
ovoc. sad 9 30516
travní p. 683 967436
lesní poz 338 2189061
vodní pl. nádrž umělá 3 3116
vodní pl. tok přirozený 10 15153
vodní pl. tok umělý 73 17891
vodní pl. zamokřená pl. 2 194
zast. pl. společný dvůr 9 1371
zast. pl. zbořeniště 36 4917
zast. pl. 675 138029
ostat.pl. dráha 13 42103
ostat.pl. jiná plocha 81 23146
ostat.pl. manipulační pl. 121 59655
ostat.pl. neplodná půda 80 41178
ostat.pl. ostat.komunikace 279 189693
ostat.pl. pohřeb. 2 7103
ostat.pl. silnice 5 39480
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 29633
ostat.pl. zeleň 4 5457
Celkem KN 3919 6872390
Par. KMD 3919 6872390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 286
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 142
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 668
byt.z. byt 35
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 11
obč.z. garáž 6
Celkem JED 58
LV 808
spoluvlastník 1268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 23:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.