k.ú.: 742121 - Řepice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536849 - Řepice NUTS5 CZ0316536849
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1233
orná půda 412 1930294
zahrada 249 204892
ovoc. sad 3 19777
travní p. mez, stráň 5 10167
travní p. 172 346999
lesní poz 27 1083216
vodní pl. nádrž umělá 1 1801
vodní pl. rybník 17 248039
vodní pl. tok umělý 76 25699
vodní pl. zamokřená pl. 1 222
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 316 78516
ostat.pl. dráha 3 20580
ostat.pl. jiná plocha 70 53649
ostat.pl. manipulační pl. 17 19953
ostat.pl. neplodná půda 65 47357
ostat.pl. ostat.komunikace 118 96628
ostat.pl. pohřeb. 1 797
ostat.pl. silnice 13 86682
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5754
ostat.pl. zeleň 2 1095
Celkem KN 1572 4283476
Par. DKM 1572 4283476
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 163
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 5
Celkem BUD 308
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 451
spoluvlastník 847

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2005 převedení
THM-V 1:1000 01.04.1961 30.12.2005 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1837 30.12.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 03:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.