k.ú.: 742252 - Bradlné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578681 - Rozhraní NUTS5 CZ0533578681
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 203741
zahrada 100 59545
ovoc. sad 1 4033
travní p. mez, stráň 1 770
travní p. 152 475341
lesní poz 97 591842
vodní pl. nádrž umělá 2 295
vodní pl. tok přirozený 23 7682
zast. pl. zbořeniště 5 638
zast. pl. 94 17542
ostat.pl. jiná plocha 31 26990
ostat.pl. manipulační pl. 3 832
ostat.pl. neplodná půda 55 53045
ostat.pl. ostat.komunikace 48 37159
ostat.pl. pohřeb. 2 1932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 662
Celkem KN 646 1482049
Par. KMD 646 1482049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 91
LV 128
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 02:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.