k.ú.: 742295 - Rozseč u Třešti - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587800 - Rozseč NUTS5 CZ0632587800
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1751 6810698
zahrada 153 91545
travní p. 379 550754
lesní poz 123 391819
vodní pl. nádrž umělá 1 4410
vodní pl. rybník 17 26956
vodní pl. tok přirozený 61 9412
vodní pl. zamokřená pl. 1 3866
zast. pl. zbořeniště 2 481
zast. pl. 136 75922
ostat.pl. jiná plocha 68 33410
ostat.pl. manipulační pl. 54 54297
ostat.pl. neplodná půda 56 23538
ostat.pl. ostat.komunikace 339 167088
ostat.pl. pohřeb. 1 1447
ostat.pl. silnice 7 56018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2805
Celkem KN 3150 8304466
Par. KMD 3150 8304466
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 18
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 126
LV 199
spoluvlastník 546

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 16.05.2022 23:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.