k.ú.: 742341 - Šimanov na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557536 - Žihobce NUTS5 CZ0322557536
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 499292
zahrada 43 45640
ovoc. sad 2 6793
travní p. mez, stráň 2 4491
travní p. 161 779290
lesní poz 84 1302724
vodní pl. nádrž umělá 1 275
vodní pl. zamokřená pl. 6 814
zast. pl. zbořeniště 2 544
zast. pl. 62 20290
ostat.pl. jiná plocha 76 135976
ostat.pl. manipulační pl. 2 1380
ostat.pl. neplodná půda 164 130496
ostat.pl. ostat.komunikace 46 26808
ostat.pl. silnice 23 12302
Celkem KN 775 2967115
Par. KMD 775 2967115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 7
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 62
LV 83
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 16.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.05.2022 12:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.