k.ú.: 742562 - Roztoky u Jilemnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577499 - Roztoky u Jilemnice NUTS5 CZ0514577499
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 728 4586837
zahrada 377 245392
ovoc. sad 3 9950
travní p. 1948 3365726
lesní poz 333 3921383
vodní pl. nádrž umělá 1 1765
vodní pl. tok přirozený 97 36417
vodní pl. tok umělý 21 5458
zast. pl. společný dvůr 10 1870
zast. pl. zbořeniště 24 7486
zast. pl. 683 155023
ostat.pl. dráha 11 139610
ostat.pl. jiná plocha 73 30550
ostat.pl. manipulační pl. 186 115750
ostat.pl. neplodná půda 44 17993
ostat.pl. ostat.komunikace 376 226773
ostat.pl. pohřeb. 5 7907
ostat.pl. silnice 21 137469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 22127
ostat.pl. zeleň 5 5761
Celkem KN 4957 13041247
Par. KMD 4957 13041247
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 344
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 5
Celkem BUD 650
byt.z. byt 19
obč.z. byt 12
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 35
LV 748
spoluvlastník 1189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 03.12.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.