k.ú.: 742589 - Roztoky u Semil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577481 - Roztoky u Semil NUTS5 CZ0514577481
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 1455271
zahrada 149 94539
travní p. mez, stráň 6 1698
travní p. 677 1137172
lesní poz 632 1382470
vodní pl. tok přirozený 36 16823
zast. pl. společný dvůr 2 70
zast. pl. zbořeniště 15 1858
zast. pl. 167 29524
ostat.pl. jiná plocha 16 6102
ostat.pl. manipulační pl. 11 14876
ostat.pl. mez, stráň 2 291
ostat.pl. neplodná půda 265 100845
ostat.pl. ostat.komunikace 124 134325
ostat.pl. pohřeb. 1 3542
ostat.pl. silnice 91 46244
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3269
ostat.pl. zamokřená pl. 1 442
Celkem KN 2606 4429361
Par. KMD 2606 4429361
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 165
LV 265
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2010
S-SK GS 1:2880 1842 25.02.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 21:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.