k.ú.: 742724 - Roželov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540315 - Hvožďany NUTS5 CZ020B540315
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1590963
zahrada 163 131217
ovoc. sad 3 8055
travní p. 199 1538967
lesní poz ostat.komunikace 18 58773
lesní poz 262 12164451
vodní pl. nádrž umělá 3 13601
vodní pl. tok přirozený 33 23363
vodní pl. zamokřená pl. 2 2964
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 195 56396
ostat.pl. jiná plocha 25 37533
ostat.pl. manipulační pl. 3 2846
ostat.pl. neplodná půda 78 134559
ostat.pl. ostat.komunikace 106 248275
ostat.pl. silnice 6 55858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 513
ostat.pl. zeleň 30 79836
Celkem KN 1298 16148215
Par. DKM 1298 16148215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 185
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 233
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1830 11.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.05.2022 19:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.