k.ú.: 742732 - Horní Jílovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545767 - Rožmberk nad Vltavou NUTS5 CZ0312545767
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31033 - Vyšší Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 975583
zahrada 26 13104
travní p. 207 7106163
lesní poz 166 7487572
vodní pl. nádrž přírodní 4 16157
vodní pl. nádrž umělá 4 8009
vodní pl. rybník 2 10173
vodní pl. tok přirozený 2 285711
vodní pl. tok umělý 9 23027
vodní pl. zamokřená pl. 2 2792
zast. pl. zbořeniště 1 1485
zast. pl. 109 40431
ostat.pl. jiná plocha 15 4609
ostat.pl. manipulační pl. 55 100938
ostat.pl. neplodná půda 155 475422
ostat.pl. ostat.komunikace 93 176777
ostat.pl. pohřeb. 1 2290
ostat.pl. silnice 7 111915
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1728
Celkem KN 896 16843886
Par. KMD 896 16843886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 108
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
Celkem JED 14
LV 96
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.07.2017
KM-D 1:2000 18.12.2000 19.07.2017
S-SK GS 1:2880 1826 18.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 17:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.