k.ú.: 743101 - Rtyně nad Bílinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567809 - Rtyně nad Bílinou NUTS5 CZ0426567809
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 650060
zahrada 184 124173
travní p. 137 895435
lesní poz 22 252495
vodní pl. nádrž umělá 2 97763
vodní pl. tok přirozený 9 38824
vodní pl. tok umělý 3 2714
vodní pl. zamokřená pl. 1 20202
zast. pl. zbořeniště 2 871
zast. pl. 220 62537
ostat.pl. dráha 7 47552
ostat.pl. jiná plocha 51 114651
ostat.pl. manipulační pl. 6 14672
ostat.pl. neplodná půda 211 502726
ostat.pl. ostat.komunikace 53 74048
ostat.pl. pohřeb. 2 7105
ostat.pl. silnice 29 63087
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9221
ostat.pl. zeleň 11 6266
Celkem KN 1008 2984402
Par. DKM 1008 2984402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 146
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 217
LV 242
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.04.2013 část k.ú.
DKM 1:1000 15.11.1999 vyhlášena ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 15.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 11:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.