k.ú.: 743194 - Ruda u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596663 - Ruda NUTS5 CZ0635596663
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 5116167
zahrada 178 159139
ovoc. sad 14 37639
travní p. mez, stráň 1 178
travní p. 158 945764
lesní poz les s budovou 23 1345
lesní poz 261 3068633
vodní pl. nádrž umělá 3 3471
vodní pl. rybník 7 212858
vodní pl. tok přirozený 4 1406
vodní pl. tok umělý 23 30785
vodní pl. zamokřená pl. 1 1181
zast. pl. zbořeniště 7 1562
zast. pl. 247 93697
ostat.pl. dálnice 5 69877
ostat.pl. jiná plocha 114 91520
ostat.pl. manipulační pl. 54 77517
ostat.pl. mez, stráň 91 80172
ostat.pl. neplodná půda 15 15127
ostat.pl. ostat.komunikace 115 194873
ostat.pl. pohřeb. 2 2723
ostat.pl. silnice 14 111181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6414
ostat.pl. zamokřená pl. 20 46967
ostat.pl. zeleň 42 27729
Celkem KN 1843 10397925
Par. DKM 1270 10052593
Par. KMD 573 345332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 129
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 265
LV 364
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.05.2021
KMD 1:1000 20.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.05.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 08:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.