k.ú.: 743241 - Rudice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592552 - Rudice NUTS5 CZ0722592552
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1030 1959267
zahrada 261 206255
travní p. 2025 2561180
lesní poz 203 2315077
vodní pl. nádrž umělá 2 636
vodní pl. tok přirozený 40 37168
vodní pl. zamokřená pl. 1 284
zast. pl. zbořeniště 16 2502
zast. pl. 275 111922
ostat.pl. jiná plocha 475 175016
ostat.pl. manipulační pl. 125 58694
ostat.pl. neplodná půda 71 41636
ostat.pl. ostat.komunikace 365 146854
ostat.pl. pohřeb. 1 3035
ostat.pl. silnice 90 37547
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10321
ostat.pl. zeleň 14 3575
Celkem KN 4996 7670969
Par. KMD 4996 7670969
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 193
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 393
spoluvlastník 611

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.