k.ú.: 743305 - Rudlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594741 - Rudlice NUTS5 CZ0647594741
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 303 2318413
zahrada 51 46604
ovoc. sad 2 7437
travní p. 90 321562
lesní poz les(ne hospodář) 2 35023
lesní poz 32 477677
vodní pl. nádrž umělá 4 5633
vodní pl. tok přirozený 19 52441
zast. pl. zbořeniště 3 534
zast. pl. 107 40565
ostat.pl. jiná plocha 42 32106
ostat.pl. manipulační pl. 32 49388
ostat.pl. neplodná půda 59 295360
ostat.pl. ostat.komunikace 81 120823
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1163
ostat.pl. zeleň 5 1614
Celkem KN 833 3806343
Par. KMD 833 3806343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.used 10
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 98
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 131
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2021
KMD 1:1000 04.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.10.2021 nedokončené scelení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 07:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.