k.ú.: 743364 - Podlesí pod Pradědem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597872 - Světlá Hora NUTS5 CZ0801597872
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 124678
zahrada 45 41971
travní p. 274 1967903
lesní poz 62 5728169
vodní pl. nádrž umělá 1 3723
vodní pl. rybník 1 717
vodní pl. tok přirozený 2 2126
vodní pl. zamokřená pl. 1 2668
zast. pl. zbořeniště 13 6292
zast. pl. 81 25096
ostat.pl. jiná plocha 59 40238
ostat.pl. manipulační pl. 5 15070
ostat.pl. neplodná půda 87 79868
ostat.pl. ostat.komunikace 99 82917
ostat.pl. silnice 11 59168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 303
Celkem KN 758 8180907
Par. KMD 758 8180907
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 80
LV 106
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 15:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.