k.ú.: 743399 - Bolkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579645 - Rudník NUTS5 CZ0525579645
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 1738
travní p. 183 1605090
lesní poz les(ne hospodář) 3 12223
lesní poz 276 2092285
vodní pl. tok přirozený 5 12418
vodní pl. zamokřená pl. 8 74171
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 1 111
zast. pl. 56 6872
ostat.pl. jiná plocha 83 78921
ostat.pl. manipulační pl. 2 557
ostat.pl. neplodná půda 116 65578
ostat.pl. ostat.komunikace 72 104099
ostat.pl. silnice 1 9055
Celkem KN 809 4063126
GP 24 90838
Celkem ZE 24 90838
Par. KMD 809 4063126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 55
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 99
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
S-SK GS 1:2880 1841 27.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 13:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.