k.ú.: 743844 - Černá u Bohdanče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572896 - Černá u Bohdanče NUTS5 CZ0532572896
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 568 1729221
zahrada 161 92357
travní p. 76 130822
lesní poz 68 163289
vodní pl. nádrž přírodní 3 523
vodní pl. nádrž umělá 2 35808
vodní pl. rybník 7 75976
vodní pl. tok přirozený 2 46577
vodní pl. tok umělý 40 38657
vodní pl. zamokřená pl. 9 15686
zast. pl. společný dvůr 7 673
zast. pl. 327 78854
ostat.pl. jiná plocha 36 10951
ostat.pl. manipulační pl. 29 62900
ostat.pl. neplodná půda 58 51442
ostat.pl. ostat.komunikace 119 88435
ostat.pl. silnice 7 17327
ostat.pl. zeleň 2 10941
Celkem KN 1521 2650439
Par. DKM 1521 2650439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 168
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 320
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 412
spoluvlastník 548

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1986 01.12.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 19:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.