k.ú.: 744077 - Rýdrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580295 - Horní Heřmanice NUTS5 CZ0534580295
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 1039880
zahrada 41 35992
travní p. 150 276498
lesní poz 77 217875
vodní pl. nádrž umělá 1 532
zast. pl. zbořeniště 5 1065
zast. pl. 36 8136
ostat.pl. jiná plocha 57 32844
ostat.pl. manipulační pl. 5 3321
ostat.pl. ostat.komunikace 35 18177
ostat.pl. silnice 3 5202
Celkem KN 565 1639522
Par. KMD 565 1639522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 33
LV 56
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.