k.ú.: 744425 - Rychtářov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592889 - Vyškov NUTS5 CZ0646592889
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 670 2547005
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 235 144944
ovoc. sad 13 57505
travní p. 372 540847
lesní poz 316 7316333
vodní pl. nádrž umělá 132 423871
vodní pl. tok přirozený 18 38707
zast. pl. zbořeniště 8 1445
zast. pl. 325 120014
ostat.pl. foto. elektrárna 2 9058
ostat.pl. jiná plocha 197 178757
ostat.pl. manipulační pl. 88 60407
ostat.pl. neplodná půda 28 11042
ostat.pl. ostat.komunikace 161 98998
ostat.pl. pohřeb. 1 1785
ostat.pl. silnice 2 20873
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8077
ostat.pl. zeleň 12 4272
Celkem KN 2584 11583975
Par. KMD 2584 11583975
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 17
č.e. rod.rekr 8
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 319
byt.z. byt 26
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 31
LV 413
spoluvlastník 604

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.