k.ú.: 744468 - Rýmařov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597783 - Rýmařov NUTS5 CZ0801597783
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 3426280
zahrada skleník-pařeniš. 1 22
zahrada 627 347508
travní p. 647 7637267
lesní poz les s budovou 1 65
lesní poz 167 3452681
vodní pl. nádrž umělá 9 72710
vodní pl. rybník 5 26116
vodní pl. tok přirozený 24 74597
vodní pl. tok umělý 4 1233
vodní pl. zamokřená pl. 2 2341
zast. pl. společný dvůr 49 43303
zast. pl. zbořeniště 113 22200
zast. pl. 2046 518800
ostat.pl. dráha 6 33398
ostat.pl. jiná plocha 526 322550
ostat.pl. manipulační pl. 128 318171
ostat.pl. neplodná půda 73 106645
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3723
ostat.pl. ostat.komunikace 508 497825
ostat.pl. pohřeb. 1 22004
ostat.pl. silnice 31 192265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 41083
ostat.pl. zeleň 125 156064
Celkem KN 5321 17318851
Par. DKM 5321 17318851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. byt.dům 171
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb. 47
č.p. rod.dům 701
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 49
č.p. výroba 30
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 654
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 27
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če výroba 64
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 11
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 2015
byt.z. byt 925
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 30
byt.z. j.nebyt 19
obč.z. byt 199
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 1181
LV 2084
spoluvlastník 3037

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2008
ZMVM 1:2000 01.01.1983 19.12.2008 V extravilánu. Intravilán ZMVM kartometrickou digitalizací. Při převodu je nutné zpracovat výpočtem z původních náčrtů vyhotovených dle Instrukce A.
Ins. A 1:1000 01.01.1950 19.12.2008
S-SK ŠS 1:2880 1834 19.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 19:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.