k.ú.: 744638 - Rymice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588971 - Rymice NUTS5 CZ0721588971
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 664 4777929
zahrada 301 229088
ovoc. sad 1 3137
travní p. 24 55047
lesní poz 31 58238
vodní pl. tok přirozený 15 52443
zast. pl. společný dvůr 1 335
zast. pl. zbořeniště 1 104
zast. pl. 310 112390
ostat.pl. jiná plocha 50 19733
ostat.pl. manipulační pl. 31 26131
ostat.pl. neplodná půda 1 313
ostat.pl. ostat.komunikace 106 118560
ostat.pl. pohřeb. 2 2648
ostat.pl. silnice 18 47495
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14021
ostat.pl. zeleň 4 697
Celkem KN 1562 5518309
Par. DKM 1562 5518309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 202
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 288
LV 428
spoluvlastník 671

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.12.2004
S-SK ŠD 1:2500 1920 24.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1920


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 07:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.