k.ú.: 744719 - Rynoltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564397 - Rynoltice NUTS5 CZ0513564397
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 3731724
zahrada 339 170433
ovoc. sad 2 37287
travní p. mez, stráň 12 8772
travní p. 413 1023549
lesní poz 131 1410583
vodní pl. nádrž umělá 3 7574
vodní pl. tok přirozený 33 33161
vodní pl. tok umělý 4 482
vodní pl. zamokřená pl. 4 13279
zast. pl. společný dvůr 3 4906
zast. pl. zbořeniště 23 4452
zast. pl. 338 90837
ostat.pl. dráha 7 103981
ostat.pl. jiná plocha 166 112160
ostat.pl. manipulační pl. 75 33486
ostat.pl. neplodná půda 19 22870
ostat.pl. ostat.komunikace 222 154408
ostat.pl. pohřeb. 1 5463
ostat.pl. silnice 17 129275
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10607
ostat.pl. zeleň 29 17413
Celkem KN 2003 7126702
Par. KMD 2003 7126702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 142
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 332
byt.z. byt 24
obč.z. byt 3
Celkem JED 27
LV 405
spoluvlastník 559

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2013
S-SK GS 1:2880 1843 16.10.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.