k.ú.: 745251 - Řeporyje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 923 3005425
zahrada 774 407486
ovoc. sad 27 69470
travní p. 176 201334
lesní poz 33 260297
vodní pl. nádrž umělá 11 17011
vodní pl. rybník 1 272
vodní pl. tok přirozený 58 31613
vodní pl. tok umělý 4 524
vodní pl. zamokřená pl. 2 3608
zast. pl. společný dvůr 11 3623
zast. pl. zbořeniště 14 3598
zast. pl. 1549 311530
ostat.pl. dráha 31 72991
ostat.pl. dálnice 16 154459
ostat.pl. jiná plocha 541 596711
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 230
ostat.pl. manipulační pl. 33 72026
ostat.pl. neplodná půda 19 40693
ostat.pl. ostat.komunikace 409 304755
ostat.pl. pohřeb. 1 6042
ostat.pl. silnice 15 32991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 36570
ostat.pl. zeleň 135 32203
Celkem KN 4792 5665462
Par. DKM 4792 5665462
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 377
č.p. byt.dům 21
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 649
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 25
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 163
bez čp/če jiná st. 151
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 1515
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 327
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 262
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 612
LV 2175
spoluvlastník 3744

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2016
THM-V 1:1000 01.01.1983 23.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 15:13

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.