k.ú.: 745251 - Řeporyje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 864 3034945
zahrada 775 408293
ovoc. sad 27 69830
travní p. 175 201434
lesní poz 34 255944
vodní pl. nádrž umělá 11 17011
vodní pl. rybník 1 272
vodní pl. tok přirozený 58 31613
vodní pl. tok umělý 4 524
vodní pl. zamokřená pl. 2 3608
zast. pl. společný dvůr 11 3623
zast. pl. zbořeniště 13 3311
zast. pl. 1527 309129
ostat.pl. dráha 31 72991
ostat.pl. dálnice 16 154459
ostat.pl. jiná plocha 531 599597
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 230
ostat.pl. manipulační pl. 35 72145
ostat.pl. neplodná půda 19 40739
ostat.pl. ostat.komunikace 406 277861
ostat.pl. pohřeb. 1 6042
ostat.pl. silnice 15 32991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 36640
ostat.pl. zeleň 135 32203
Celkem KN 4700 5665435
Par. DKM 4700 5665435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 431
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 578
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 25
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 160
bez čp/če jiná st. 147
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1485
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 328
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 244
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 592
LV 2152
spoluvlastník 3705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2016
THM-V 1:1000 01.01.1983 23.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 21.05.2022 18:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.