k.ú.: 745901 - Sadov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555533 - Sadov NUTS5 CZ0412555533
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 250747
zahrada 65 48802
travní p. 137 266853
lesní poz les(ne hospodář) 9 116752
lesní poz 23 519422
vodní pl. nádrž umělá 8 34251
vodní pl. tok přirozený 3 4228
zast. pl. zbořeniště 8 5050
zast. pl. 253 63007
ostat.pl. dráha 2 75374
ostat.pl. jiná plocha 141 148794
ostat.pl. manipulační pl. 10 17733
ostat.pl. neplodná půda 29 76190
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 398
ostat.pl. ostat.komunikace 36 33284
ostat.pl. silnice 8 46174
ostat.pl. zeleň 9 3038
Celkem KN 749 1710097
Par. DKM 749 1710097
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. prům.obj 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 25
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 245
LV 236
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2005
THM-V 1:2000 01.01.1982 30.11.2005
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 14:46

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.