k.ú.: 746002 - Samopše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534374 - Samopše NUTS5 CZ0205534374
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 884753
zahrada 456 274681
ovoc. sad 31 77191
travní p. 490 1167572
lesní poz les s budovou 33 1283
lesní poz 75 2040096
vodní pl. nádrž umělá 3 2893
vodní pl. tok přirozený 8 327868
vodní pl. tok umělý 17 6669
zast. pl. společný dvůr 6 2315
zast. pl. zbořeniště 6 353
zast. pl. 634 89288
ostat.pl. dráha 1 959
ostat.pl. jiná plocha 74 38179
ostat.pl. manipulační pl. 11 4745
ostat.pl. neplodná půda 121 97927
ostat.pl. ostat.komunikace 150 113672
ostat.pl. silnice 2 19561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 73557
ostat.pl. zeleň 25 9341
Celkem KN 2307 5232903
Par. KMD 2307 5232903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 20
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 477
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 655
LV 773
spoluvlastník 1020

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 18:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.