k.ú.: 746037 - Samotíšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 547077 - Samotišky NUTS5 CZ0712547077
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1027565
zahrada 638 409087
ovoc. sad 4 9410
travní p. 41 34644
vodní pl. nádrž umělá 2 850
vodní pl. tok přirozený 3 13881
zast. pl. společný dvůr 2 41
zast. pl. zbořeniště 4 649
zast. pl. 599 127334
ostat.pl. jiná plocha 78 91344
ostat.pl. manipulační pl. 2 1201
ostat.pl. neplodná půda 11 14738
ostat.pl. ostat.komunikace 110 117430
ostat.pl. silnice 3 19591
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 26078
ostat.pl. zeleň 27 5605
Celkem KN 1611 1899448
Par. DKM 1611 1899448
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 264
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 137
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 6
Celkem BUD 583
byt.z. byt 49
byt.z. garáž 30
Celkem JED 79
LV 703
spoluvlastník 1016

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.05.1999
THM-V 1:2000 01.01.1983 03.05.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.