k.ú.: 746045 - Samšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548740 - Samšín NUTS5 CZ0633548740
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 2086399
zahrada 102 50944
travní p. 202 636086
lesní poz 198 1093194
vodní pl. nádrž přírodní 2 928
vodní pl. nádrž umělá 3 4069
vodní pl. rybník 3 12421
vodní pl. tok přirozený 34 30678
vodní pl. zamokřená pl. 1 216
zast. pl. společný dvůr 8 796
zast. pl. zbořeniště 1 75
zast. pl. 96 47158
ostat.pl. jiná plocha 21 15082
ostat.pl. manipulační pl. 36 40196
ostat.pl. neplodná půda 13 21751
ostat.pl. ostat.komunikace 97 135239
ostat.pl. silnice 8 36235
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 547
Celkem KN 978 4212014
Par. DKM 673 4048170
Par. KMD 305 163844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 73
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 4
Celkem JED 9
LV 109
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.03.2017
DKM-KPÚ 11.11.2016 1:1000 22.11.2016 *)
DKM-KPÚ 1:1000 21.09.2016
S-SK GS 1:2880 1829 07.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 07:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.