k.ú.: 746258 - Rosička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 549941 - Rosička NUTS5 CZ0635549941
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1941839
zahrada 36 17960
travní p. 118 324000
lesní poz 49 278166
vodní pl. nádrž umělá 4 6055
vodní pl. rybník 1 818
vodní pl. tok umělý 17 3413
zast. pl. 39 18870
ostat.pl. jiná plocha 29 21775
ostat.pl. manipulační pl. 17 24297
ostat.pl. neplodná půda 18 7136
ostat.pl. ostat.komunikace 51 36870
ostat.pl. silnice 9 16057
Celkem KN 629 2697256
Par. KMD 629 2697256
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 37
LV 72
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
S-SK GS 1:2880 1838 29.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 02:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.