k.ú.: 746339 - Velešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573451 - Sběř NUTS5 CZ0522573451
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 921438
zahrada 26 27975
travní p. 164 340216
lesní poz 2 43245
vodní pl. nádrž přírodní 1 1554
vodní pl. tok přirozený 27 15306
vodní pl. zamokřená pl. 3 889
zast. pl. zbořeniště 1 513
zast. pl. 28 18968
ostat.pl. jiná plocha 22 32534
ostat.pl. neplodná půda 7 5043
ostat.pl. ostat.komunikace 17 33497
ostat.pl. pohřeb. 1 1823
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3857
ostat.pl. zeleň 4 7048
Celkem KN 411 1453906
Par. KMD 411 1453906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 26
LV 85
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.01.2012
S-SK GS 1:2880 1842 31.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 13:47

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.