k.ú.: 746347 - Biskoupky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560146 - Sebečice NUTS5 CZ0326560146
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 1246521
zahrada 45 33339
ovoc. sad 1 1272
travní p. 101 332688
lesní poz 23 864744
vodní pl. nádrž umělá 2 590
vodní pl. rybník 6 2993
vodní pl. tok přirozený 14 2982
vodní pl. tok umělý 1 360
zast. pl. zbořeniště 3 567
zast. pl. 43 16307
ostat.pl. jiná plocha 30 25564
ostat.pl. manipulační pl. 2 934
ostat.pl. neplodná půda 7 6046
ostat.pl. ostat.komunikace 29 22237
ostat.pl. silnice 4 31089
ostat.pl. zeleň 2 113
Celkem KN 495 2588346
Par. KMD 495 2588346
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 42
LV 89
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2016
KM-D 1:2880 31.10.2000 13.07.2016
S-SK GS 1:2880 1839 31.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 06:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.