k.ú.: 746517 - Sedlatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587877 - Sedlatice NUTS5 CZ0632587877
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 450 1518490
zahrada 50 47796
ovoc. sad 1 2734
travní p. 153 356091
lesní poz 49 1313360
vodní pl. nádrž umělá 6 9373
vodní pl. rybník 2 4907
vodní pl. tok přirozený 2 3365
vodní pl. tok umělý 9 2096
zast. pl. zbořeniště 1 1002
zast. pl. 51 23976
ostat.pl. jiná plocha 27 22843
ostat.pl. manipulační pl. 3 2420
ostat.pl. neplodná půda 33 13202
ostat.pl. ostat.komunikace 90 54978
ostat.pl. silnice 32 32196
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 570
Celkem KN 960 3409399
Par. KMD 960 3409399
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 50
LV 98
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 21:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.