k.ú.: 746681 - Hlavatce u Českých Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535851 - Hlavatce NUTS5 CZ0311535851
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 3129472
zahrada 53 51199
travní p. 59 706041
lesní poz 28 569579
vodní pl. nádrž umělá 7 8108
vodní pl. rybník 3 202748
vodní pl. tok přirozený 3 13423
vodní pl. tok umělý 8 15990
vodní pl. zamokřená pl. 4 9900
zast. pl. zbořeniště 7 1770
zast. pl. 86 52352
ostat.pl. jiná plocha 22 11506
ostat.pl. manipulační pl. 32 23863
ostat.pl. neplodná půda 15 66130
ostat.pl. ostat.komunikace 29 127880
ostat.pl. pohřeb. 2 21541
ostat.pl. silnice 5 22949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 648
ostat.pl. zeleň 11 6635
Celkem KN 460 5041734
Par. DKM 460 5041734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 83
LV 96
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2000
DKM-KPÚ 11.08.2000 1:1000 19.12.2000 *)
THM-V 1:2000 31.12.1980 19.12.2000 THM + FUO
S-SK GS 1:2880 1870 31.12.1980


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 16:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.