k.ú.: 746801 - Sedlec u Náměště nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 511081 - Sedlec NUTS5 CZ0634511081
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 337 3453604
zahrada 142 106732
travní p. 59 183289
lesní poz 143 3412473
vodní pl. nádrž umělá 1 1392
vodní pl. tok přirozený 4 56041
vodní pl. tok umělý 16 15789
zast. pl. zbořeniště 4 1243
zast. pl. 275 131793
ostat.pl. jiná plocha 139 1344037
ostat.pl. manipulační pl. 23 38478
ostat.pl. neplodná půda 35 45585
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 409087
ostat.pl. ostat.komunikace 94 143409
ostat.pl. silnice 8 70978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12233
ostat.pl. zeleň 25 4063
Celkem KN 1315 9430226
Par. KMD 1315 9430226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 108
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 1
Celkem BUD 269
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 7
Celkem JED 14
LV 233
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2014
Ost. 1:2500 31.12.1947 19.12.2014
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1947


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 23:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.