k.ú.: 746916 - Krásnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570656 - Praskačka NUTS5 CZ0521570656
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 1473132
zahrada 89 56253
ovoc. sad 1 19505
travní p. 40 70958
vodní pl. nádrž umělá 3 1794
vodní pl. tok umělý 6 21322
zast. pl. společný dvůr 4 1828
zast. pl. zbořeniště 1 585
zast. pl. 63 34363
ostat.pl. jiná plocha 114 123457
ostat.pl. manipulační pl. 9 12236
ostat.pl. neplodná půda 3 2402
ostat.pl. ostat.komunikace 57 34439
ostat.pl. silnice 6 10601
ostat.pl. zeleň 3 17203
Celkem KN 512 1880078
Par. DKM 512 1880078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 60
LV 96
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.10.2007 1:1000 01.11.2007 *) jen extravilán
DKM 1:1000 22.10.2002 celé KÚ
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.10.2002
THM-V 1:2000 01.04.1961 22.10.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 11:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.