k.ú.: 746983 - Sedliště ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598674 - Sedliště NUTS5 CZ0802598674
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 766 4181763
zahrada 589 521992
travní p. 478 1869290
lesní poz 178 2495567
vodní pl. nádrž umělá 9 40250
vodní pl. rybník 3 5737
vodní pl. tok přirozený 9 12487
vodní pl. tok umělý 4 1621
vodní pl. zamokřená pl. 8 7348
zast. pl. zbořeniště 13 3013
zast. pl. 752 205709
ostat.pl. jiná plocha 254 160124
ostat.pl. manipulační pl. 19 21680
ostat.pl. neplodná půda 115 59756
ostat.pl. ostat.komunikace 326 248032
ostat.pl. pohřeb. 2 6883
ostat.pl. silnice 16 42473
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 20681
ostat.pl. zeleň 6 11214
Celkem KN 3557 9915620
Par. KMD 3557 9915620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 507
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 4
Celkem BUD 742
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 851
spoluvlastník 1101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2011
KM-D 1:2000 21.08.2003 19.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 21.08.2003 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 20.05.2022 18:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.